Update 21 februari 2021

We zijn ondertussen enkele maanden verder en de avondklok is nog steeds niet opgeheven. We zetten onze acties onvermoeibaar voort en breiden ook uit naar enkele andere Coronagerelateerde dossiers. Een kort overzicht:

Avondklok: zoals reeds gemeld heeft de Raad van State onze vraag tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) verworpen, maar we hebben een voortzetting van de zaak ten gronde gevraagd. De Raad van State moet zich dus nog uitspreken over wie er juridisch gezien gelijk heeft. Deze zaak kan echter nog lang aanslepen, maar er zal hoe dan ook een — belangrijk! — arrest ten gronde komen. In de tussentijd zitten we echter niet stil rond de avondklok. Een andere procedure is op komst, meer nieuws hierover volgt spoedig.

Quarantaine: we stelden bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging en een vordering tot schorsing in tegen de recente Vlaamse “quarantainedecreten” en tegen de Brusselse ordonnantie terzake. Zowel het decreet als de ordonnantie vormen een zware aantasting van de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van de persoon en beschermen de burger onvoldoende tegen onterechte quarantaines en willekeur. Een eerste openbare zitting van het Grondwettelijk Hof staat gepland op 3 maart. Lees meer.

Vaccinatiedatabank: we onderzoeken momenteel de huidige vaccinatiewetgeving en het ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen en de federale overheid rond de verwerking van vaccinatiegegevens. De huidige wet voorziet in een volledige delegatie van alle bevoegdheid aan de regering, hetgeen manifest in strijd is met Artikel 22 van de Grondwet. De wet zou zelf duidelijk moeten aflijnen wat er met de vaccinatiegegevens mag gebeuren en wie toegang zou mogen hebben. De kans is groot dat we ook hier naar het Grondwettelijk Hof zullen moeten stappen en de schorsing vragen.

Ondertussen proberen we in samenwerking met partners zoals de Liga voor Mensenrechten het debat rond het huidige en het toekomstige Coronabeleid mee vlot te trekken. Wij denken dat een kritische en eerlijke evaluatie van het beleid tot nu toe essentieel is om een leefbaar en democratisch verantwoord beleid naar de toekomst toe te kunnen uitstippelen. Daarbij moeten verschillende stemmen en alle betrokken maatschappelijke sectoren gehoord worden. De plaats bij uitstek om daar eindelijk aan te beginnen is het federale parlement — de enige instantie die, volgens onze Grondwet, wetten kan aannemen die op onze grondrechten een impact kunnen hebben. Wij wachten dan ook vol ongeduld op de initiatieven van eerste minister Decroo, die onlangs uitdrukkelijk erkende dat zo’n debat noodzakelijk is.

Qua financiën is de stand van zaken redelijk positief. Wij zijn er, dankzij uw milde steun, in geslaagd om ongeveer €6000 in te zamelen, waarvan tot nu toe de (dure) procedures die lopen bij de Raad van State zijn betaald, en een provisie voor het betalen van eventuele rechtsplegingsvergoedingen werd aangelegd, alsook het betalen van enkele elementaire onkosten.