Pers & documentatie

Grondwettelijk Hof (pandemiewet)

Verzoekschrift 21 februari 2022 pandemiewet (geanonimiseerd)

Nederlandstalige Rechtbank Eerste Aanleg Brussel (CST)

Verzoekschrift 21 februari 2022 tot tussenkomst CST (geanonimiseerd)

Grondwettelijk Hof (wet civiele veiligheid)

Memorie van tussenkomst 31 mei 2021 (geanonimiseerd)

Grondwettelijk Hof (quarantaine)

Beschikking GwH 27 januari 2021 – zittingsdatum schorsing

Verzoekschrift 25 januari 2021 quarantaineordonnantie (geanonimiseerd)

Verzoekschrift 13 januari 2021 quarantainedecreet (geanonimiseerd)

Raad van State (avondklok)

Verzoekschrift (geanonimiseerd)

Arrest Raad van State

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Klacht (geanonimiseerd)

Persberichten – Communiqués de presse

21 februari 2022 (Geenvodjepapier.be trekt naar het Grondwettelijk Hof tegen de Pandemiewet)

7 juni 2021 (Uitspraak Schorsingsverzoek quarantaine door Grondwettelijk Hof op 10 juni — Geenvodjepapier komt tussen bij prejudiciële vragen politierechtbank Charleroi)

28 januari 2021 (Brusselse Quarantaineordonnantie aangevochten voor
Grondwettelijk Hof)

28 janvier 2021 (L’ordonnance de quarantaine de Bruxelles désormais égalementt
contestée devant la Cour constitutionnelle)

18 januari 2021 (Quarantainedecreten aangevochten voor Grondwettelijk Hof)

18 janvier 2021 (Les décrets de quarantaine contestés devant la Cour constitutionnelle)

14 december 2020 (Reactie op uitlating minister Van Quickenborne in De Zevende Dag)

2 november 2020 (Reactie op Arrest RvS – verderzetting)

30 oktober 2020 (Pleidooien)

27 oktober 2020 (Aankondiging zitting RvS)

Pers

7 maart 2021 (Radio 1) Karin Verelst: ‘De avondklok gaat in tegen onze fundamentele grondrechten’

4 februari 2021 (Knack) Kati Verstrepen: ‘De pandemiewet: het vaccin om onze rechtstaat te redden?’

28 januari 2021 (Het Laatste Nieuws) Collectief trekt naar Grondwettelijk Hof tegen quarantaineregels: “De overheid blijft de democratie ontwijken”

27 oktober 2020 (Doorbraak) ‘Als dit passeert, zijn we gejost’

26 oktober 2020 (Het Laatste Nieuws) Academici trekken naar Raad van State tegen nachtklok

22 oktober 2020 (De Tijd) Zelfs corona is geen excuus voor ongrondwettigheid

5 augustus 2020 (Solidair) Karin Verelst: “Avondklok brengt onze grondrechten in gevaar”

31 juli 2020 (VRT) Wordt corona het einde van de rechtsstaat?

9 april 2020 (Radio 1) Juridische onduidelijkheid over de coronamaatregelen

9 april 2020 (Knack) Opinie: ‘Tussen democratie en pandemie: spant repressie in tijden van corona de kroon?’

18 maart 2020 (Dewereldmorgen) Opinie: Het volmachten-virus

10 december 2015 (De Morgen, naar aanleiding van de aanslagen in Brussel en Parijs)